Cyllido Torfol Abertawe / Crowdfund Swansea

#CrowdfundSwansea

Cydweithio i wella Cymunedau Abertawe / Working together to enhance Swansea Communities

Created by Swansea Council. Powered by Spacehive.

Llwyfan newydd yw Ariannu Torfol Abertawe, sy'n dod â phobl, cymunedau a busnesau ynghyd, lle gellir rhannu syniadau, grymuso cymunedau a chodi arian i ddatblygu prosiectau er budd Abertawe.

More about us