close search
English | Cymraeg

Cyllido Torfol Abertawe / Crowdfund Swansea

#CrowdfundSwansea

Cydweithio i wella Cymunedau Abertawe / Working together to enhance Swansea Communities

{{ 'CreatedBy' | translate }} Cyngor Abertawe / Swansea Council. {{ 'PoweredBy' | translate }} Spacehive.

Mae Cyllido Torfol Abertawe’n dod â phobl, cymunedau a busnesau ynghyd i godi arian ar gyfer eich prosiectau lleol / Crowdfund Swansea brings people, communities and businesses together to raise funds for your local projects

{{ 'MoreAboutUs' | translate }}

{{'FundsSupport' | translate }}

Cronfa Cyllido Torfol Abertawe - Crowdfund Swansea Fund

Cronfa Cyllido Torfol Abertawe - Crowdfund Swansea Fund

£34,000 {{'Fund' | translate }}
{{'WeCouldPledge' | translate : { amount : '5,000' } }}
{{'CreateAProject_' | translate }} {{'ToBeMatchedToThisFund' | translate }}

{{'SeeAllFundsAndSupport' | translate }}